Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7045 A.5.5 SOSIAALITYÖN ERITYISTEEMAT (VAIN SIVUAINEOPISKELIJOILLE) (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Katja Forssén
Edeltävät opinnot
Pakoilliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7045 (3op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kolmesta sosiaalityön eristysteemasta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy ajankohtaisia sosiaalityön erityisteemoja käsittelevään kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallisuuskuulustelu, jossa suoritetaan kaikki kolme kirjaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Forssén, ym. (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?

Kuronen ym. (toim.) Sukupuoli ja sosiaalityö

Forsberg, ym. (toim.): Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot