Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6067 A.4.3/A.6.3 SOSIAALITILASTOLLINEN TUTKIMUS (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot ja A.4.1/A.6.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen. Lisäksi edellytetään Excel-ohjelmiston perusosaamista. Puutteellisia Excel-taitoja voi täydentää esim. informaatioteknologian laitoksen tarjoamilla kursseilla.

Yleiskuvaus

SOSP6067 (4op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat sosiaalitilastollisen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön niin, että opiskelija saa käytännön valmiuden sosiaalitilastollisen tutkimuksen harjoittamiseen.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tilastojen käyttöä sekä graafisten esitysten tekemistä, tulkintaa ja raportointia. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy itsenäisesti soveltamaan tilastollista tietoa ja esittämään tilastollista tietoa yhdenvertaisesti kuvioiden ja taulukoiden muodossa.

Toteutustavat

Luennot 4 h, harjoitukset 18h, kotitehtävät ja harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin sekä harjoitustyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot, harjoitukset ja harjoitustyö arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 1-5

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Paananen, Juntto & Sauli: Faktajuttu: Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot