Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6077 A.4.5/A.6.5 SOSIAALISTEN INTERVENTIOIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Jarkko Rasinkangas ja Merja Anis
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot, menetelmäopinnoista vähintään A.4.1/A.6.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen.

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijat:
SOSP6070 Luennot ja kirjat (3op)
Sivuaineopiskelijat:
SOSP6077 Kirjat (2 op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot vaikuttavuuden arviointia koskevasta kokonaisuudesta ja kysymyksistä sosiaalialalla.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään sosiaalialaa vaikuttavuuden arvioinnin kohteena ja käydän läpi peruskäsitteitä sekä perehdytään vaikuttavuuden arvioinnin erilaisiin toimintamalleihin. Samalla nostetaan esille taloudellisen arvioinnin keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia sosiaalialalle sovellettaessa.

Toteutustavat

Pääaineopiskelijat osallistuvat luento-opetukseen (12 h) jonka pohjalta tentitään luennot ja kurssilla erikseen määriteltävä kirjallisuus yhteisenä kokonaisuutena ilmoitettuna ajankohtana. Sivuaineopiskelijat suorittavat kirjakuulustelun yleisenä tenttipäivänä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuuskuulustelun voi korvata Humanistisen tiedekunnan tarjoamalla Projektijohtamisen (3 op) kurssilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dahler-Larsen: Vaikuttavuuden arviointi. Hyvät käytännöt. Menetelmäkäsikirja.

Hänninen & Junnila (toim.): Vaikuttavatko politiikkatoimet. Sosiaali- ja terveydenhuolto vaikuttavuusarvioinnin kohteena. Sivut: 1-158.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot