Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7049 A.6.6 KANDIDAATTISEMINAARI JA KANDIDAATIN TUTKIELMA (P) 10 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
A.4.1/A.6.1 sekä vähintään yksi seuraavista: A.4.2/A.6.2, A.4.3/A.6.3 tai A.4.4/A.6.4

Yleiskuvaus

SOSP2920 VTK kypsyysnäyte
STYÖ7049 Tutkielma (10op)

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on perehdyttää ja harjoituttaa opiskelijaa itsenäisen tieteellisen kirjallisen esityksen tekemiseen ja suulliseen esitykseen sekä tieteellisten keskusteluvalmiuksien kehittämiseen.

Sisältö

Kurssilla kirjoitetaan itsenäinen tieteellinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Tieteellisiä keskusteluvalmiuksia kehitetään opponoimalla toisten opiskelijoiden tutkielmia.

Toteutustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, yksilökohtaiseen ohjaukseen osallistuminen, itsenäisen tutkielman tekeminen ja sen esittäminen sekä opponointi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Seminaarityöskentely kahden lukukauden ajan, jonka yhteydessä
laaditaan seminaaripapereita ja kandidaatintutkielma sekä kirjoitetaan
kypsyysnäyte. Kandidaattiseminaarin aikana osallistutaan lisäksi kieliopintoihin
kuuluvalle Kielikeskuksen järjestämälle kurssille Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus (1 op).
Tutkielma tarkastetaan yliopiston ohjeiden mukaisesti plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Seminaarityö arvostellaan asteikolla 1-5 ja kypsyysnäyte arvostellaan sekä kieliasultaan että sisällöltään asteikolla hyväksytty-hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto:

Airio ym.: Kandityötä kirjoitettaessa. Ohjeita sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot