Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7018 A.3.2 LAPSI, NUORI JA VANHEMMUUS (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Riitta Lehtonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ1000 Essee, pääaineopiskelijat (3op)
STYÖ7018 Kirjat, sivuaineopiskelijat (2op)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija saa perustiedot lapsen ja nuoren kehityksestä, varhaisen vuorovaikutuksen teorioista sekä perheestä lapsen kasvuympäristönä.

Sisältö

Lapsen ja nuoren kehitystä tarkastellaan suhteessa vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutukseen. Aiheeseen perehdytään erityisesti pikkulapsiperheiden ja varhaisen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Pääaineopiskelijat: luennot 10 h, vierailut 10 h ja essee lähdekirjallisuuden pohjalta.
Sivuaineopiskelijat: opintokokonaisuus (2 op) suoritetaan kirjatenttinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Essee tai kirjallisuuskuulustelu arvostellaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pääaineopiskelijat:

Kalland & Sinkkonen: Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pylkkinen, Ruoppila: Ihmisen psykologinen kehitys

Suchman, Pajulo, Mayes:  Parenting and Substance Abuse

Sivuaineopiskelijat:

Kalland & Sinkkonen: Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen

Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila: Ihmisen psykologinen kehitys

Suchman, Pajulo, Mayes:  Parenting and Substance Abuse

HUOM! Mikäli teokset on tentitty muussa yhteydessä, tulee opiskelijan sopia korvaava kirjallisuus vastuuopettajan kanssa.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot