Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1515 Ihmis- ja yhteiskuntakäsitykset 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin filosofisiin ihmiskäsityksiin, erityisesti keskusteluihin, joita on käyty ns. naturalistiseen ihmiskäsitykseen liittyen. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten ihmiskäsitykset liittyvät käsityksiin rationaalisuudesta ja yhteiskunnasta.

Sisältö

•Naturalistinen ihmiskäsitys ja siitä käydyt kiistat
•Dualistinen, idealistinen ja hermeneuttinen ihmiskäsitys
•Ihmiskäsitykset ja rationaalisuus
•Liberalistiset ja kommunitarianistiset yhteiskuntafilosofiat

Toteutustavat

Luentokurssi loppukuulusteluineen, kl.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot lv. 2013-2014 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Psykologian ja logopedian laitos
Muut opinnot (Psykologia)
Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet