Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1516 Tieteenfilosofian ja kriittinen ajattelu 3 op

Osaamistavoitteet

Kriittisellä ajattelulla tarkoitetaan väitteiden tueksi tarjottujen perusteiden, argumenttien, kriittistä arviointia. Kurssin käytyään opiskelija tuntee kriittisen ajattelun peruskäsitteistön ja kykenee tunnistamaan yleisimpiä virhepäätelmiä. Tieteenfilosofia voidaan pitää tieteen tekemisen kriittisenä arviointina. Kurssilla tutustutaan sekä yleisen tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksiin että yhteiskuntatieteiden erityispiirteisiin.

Sisältö

-Deduktiivinen ja induktiivinen argumentointi
-Formaaliset ja informaaliset päättelyvirheet
-Tieteellinen menetelmä
-Selittäminen tieteissä
-Tieteellisen tiedon kasvu ja tieteiden eteneminen
-Yhteiskuntatieteiden erityispiirteitä

Toteutustavat

Luentokurssi loppukuulusteluineen, kl

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot lv. 2013-2014 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Psykologian ja logopedian laitos
Muut opinnot (Psykologia)
Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet