Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1059 Tietotekniikan perusteet 2 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa ja ymmärtää tietotekniikan peruskäsitteet, perusperiaatteet ja tietoteknisten järjestelmien teknologisen pohjan sekä ymmärtää eri teknologisten sisältöjen liittymisen toisiinsa muodostaen itselleen kokonaiskuvan tietotekniikasta.

Sisältö

Tiedon esittäminen, käsittely ja siirtäminen. Algoritmit. Tietoteknisten järjestelmien teknologinen pohja. Ohjelman toiminta ja suorittaminen. Mikroprosessorit ja oheislaitteet. Tiedonsiirtoteknologia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Viikkoharjoitukset ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Perusopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opintokokonaisuudet