Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE1001 Fysiologian ja genetiikan LuK-seminaari 2 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiina Henttinen

Osaamistavoitteet

Omatoimisen opiskelun kehittäminen, opiskelijan totuttautuminen kirjallisten lähteiden käyttöön ja harjaantuminen suulliseen esittämiseen ja tieteelliseen kommunikointiin.

Sisältö

LuK-tutkielman tekemisen ohjeistus, kirjallisuuden haku ja tutkijaksi kouluttautumisen periaatteet. Opiskelijoiden pitämät esitelmät eläin- ja kasvifysiologian ja genetiikan aloilta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

seminaariesitys, palautekeskustelu

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Seminaari

palautekeskustelu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet