Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE1002 Fysiologian ja genetiikan LuK-tutkielma 6 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Eläinfysiologian, genetiikan sekä kasvifysiologian ja molekyylibiologian professorit

Osaamistavoitteet

Perehtyminen tutkielman aihepiiriin, tieteellisen tiedon hakemiseen ja kokoavaan esittämiseen tieteellisen kielenkäytön periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Tieteellisen tekstin laatiminen oppiaineen professorin tai hänen valtuuttamansa opettajan hyväksymästä aiheesta.

Toteutustavat

itsenäistä työskentelyä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

kypsyyskoe, tutkielma

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet