Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE1012 Fysiologian ja genetiikan aineopintojen loppukuulustelu 2 4–7 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professorit

Yleiskuvaus

Aineopintojen lopputentit suoritetaan kahdessa osassa (FYGE1011 ja FYGE1012), vähintään 10 op, yksi kirja vähintään kahdesta ryhmästä 1-3. Opettajalinjalla 4-7 op, yksi tai kaksi kirjaa (jos opettajalinjalla tentitään kaksi kirjaa, niiden tulee olla eri ryhmistä).

Osaamistavoitteet

Laajojen kokonaisuuksien hallinta linjan edustamilla tieteenaloilla.

Sisältö

Opiskelija valitsee yhden kirjan alla olevista ryhmistä 1-3.

Ryhmä 1:
Hill RW, Wyse GA & Anderson M: Animal Physiology, (2. painos), Sinauer 2008, 7 op
Wolpert L. et al.: Principles of Development 4. painos, 7 op
Kuulustelun vastaanottaa: Mikko Nikinmaa, eläinfysiologia

Ryhmä 2:
Hodson MJ & Bryant JA: Functional Biology of Plants (2012), Wiley-Blackwell, 4 op. Kuulustelun vastaanottaa: Eevi Rintamäki, molekulaarinen kasvibiologia

Ryhmä 3:
Pierce B.A. (2008) Genetics: A Conceptual Approach, 3. tai uudempi painos, W.H. Freeman, 7 op
Kuulustelun vastaanottaa: Harri Savilahti

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Ks. FYGE1011 Fysiologian ja genetiikan aineopintojen loppukuulustelu 1

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet