Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1241 Biomolekyylit II 4 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jarmo Niemi
Edeltävät opinnot
Biomolekyylit I, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla tentitty.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee biomolekyylien tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet (ei kuitenkaan geeniekspressiota); entsyymien ja muiden proteiinien toimintaperiaatteet, biologisten membraanien toiminta ja signaalinvälitys, sekä bioenergetiikka.

Sisältö

Entsyymien ja muiden proteiinien toiminta, kalvojen ja kalvoproteiinien funktiot, signaalinvälityksen periaatteet, bioenergetiikan periaatteet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Luentoihin ja oppikirjaan perustuva kuulustelu

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 5. tai 6. painos, kappaleet 5,6,11-13. Luentorunko

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)