Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1231 Aineenvaihdunta 4 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jarmo Niemi
Edeltävät opinnot
Biomolekyylit II, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla tentitty.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee aineenvaihdunnan perusteet, erityisesti energian tuoton, sekä tuntee keskeiset anaboliset ja kataboliset reaktiotiet.

Sisältö

Biomolekyylien katabolia, sitruunahappokierto, oksidatiivinen fosforylaatio, tärkeimmät anaboliset reaktiotiet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Luentoihin ja oppikirjaan perustuva kuulustelu

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 5. tai 6. painos, kappaleet 14-22. Luentorunko.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)