Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOMO1012 Solubiologian harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Solu- ja molekyylibiologia
Vastuuhenkilö
Minna Vainio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
BIOL1013 Elämän kemia koostuu aiemmin opintojaksoilla BIOL1201, Biol1301 ja KABI3001/BIOL1401 opetetuista sisällöistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tutkia soluja ja solun rakenteita solubiologisten menetelmien avulla. Kurssilla opitaan myös analysoimaan saatuja tuloksia ja raportoimaan niitä kirjallisesti.

Sisältö

Eläin- ja kasvisolujen ja niiden soluelinten eristys, visualisoinnti sekä toiminnan tutkiminen solubiologisin menetelmin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 43 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet