Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2413 Ekologian tilastolliset menetelmät: yleiset ja yleistetyt lineaariset mallit 5 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Tero Klemola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee tärkeimmät ekologiassa käytettävät yhden vastemuuttujan tilastolliset mallintamismenetelmät, osaa soveltaa ja tulkita analyysejä sekä ymmärtää, mitä analyysit aineistolta edellyttävät. Opiskelija hahmottaa otannan suunnittelun ja koeasetelman vaikutuksen tuloksiin, ja miten biologiset ja tilastolliset kysymykset suhtautuvat toisiinsa.

Sisältö

Kurssilla esitellään otanta- ja koesuunnitteluteoriaa erityisesti ekologisia tutkimustilanteita painottaen. Kurssilla opetellaan teoriassa ja käytännössä lineaaristen mallien käyttöä ekologisten aineistojen analysointiin ja tilastolliseen mallintamiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Näyttökoe ja Kirjallinen tentti

harjoitustyöt, harjoitusten loppukoe; kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Lisätietoja

opintojaksot EKOL2413 ja EKOL2414 yhdessä muodostavat aiemmin opetusohjelmassa esiintyneen opintojakson EKOL2405 Ekologian tilastolliset menetelmät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet