Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2006 Ekologian LuK-seminaari 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
ekologian professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valmistaa tieteellisen esityksen annetusta aiheesta ja tekee ohjatusti kandidaatintutkielmansa.

Sisältö

Kandidaatintutkielman tekemisen ohjeistus, aikataulutus ja vuorovaikutteinen etenemisen raportointi. Opiskelijoiden pitämät esitykset kandidaatintutkielmasta ja sen tekemisestä. Seminaarin ohessa suoritetaan BIOL3010 Tieteellisen esitystaidon alkeet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Suullinen esitys

Suunnitelman raportointi ja esitys kandidaatintutkielmasta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Aloitus 2. vuoden keväällä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet