Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2700 LuK-tutkielma 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tieteellisen tiedon hakemisen ja kokoavan esittämisen tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti ja on perehtynyt tutkielman aihepiiriin.

Sisältö

Perehtyminen jonkin erikoistumisalan aihepiirin kirjallisuuteen sekä kerätyn tiedon kokoava esittäminen laitoksen ohjeistuksen mukaisesti; ohjeet löytyvät biologian laitoksen kotisivuilta (http://www.sci.utu.fi/biologia/opiskelu/opiskeluohjeet/). Tutkielmaan on suositeltavaa sisällyttää lyhyt empiirinen osuus, johon kuuluu aineistonkeruun suunnittelu, toteuttaminen ja kerätyn aineiston analysointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Tutkielman valmistuessa opiskelijan pitää suorittaa kypsyyskoe, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyyskoe kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet