Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2252 Kromosomitutkimuksen harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Christina Nokkala, christina.nokkala@utu.fi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnainen kurssi.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kromosomitutkimuksen keskeisiin valomikroskooppisiin tutkimusmenetelmiin sekä kromosomien rakenteeseen ja käyttäytymiseen solunjakautumisessa.

Sisältö

Kromosomipreparaattien valmistaminen erilaisin menetelmin. Erilaisiin kromosomi- ja meioosityyppeihin tutustuminen. Kromosomien raitavärjäykset, sekvenssispesifiset fluorokromit, karyotyyppianalyysi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Ilmoittautuminen kurssi-ilmon kautta osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Opetus järjestetään vain, jos vähintään 6 opiskelijaa ilmoittautuu kurssille. Kurssille voidaan ottaa enintään 12 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet