Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3023 Kasvigenetiikan ja -biotekniikan harjoitustyöt 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Kasvien transformaatiotekniikoiden, mikrosporiviljelyn ja solukkoviljelyn tuntemus.

Sisältö

Transformointi- ja solukkoviljelyharjoituksia sekä transformanttien analysointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Harjoitustyöt, työselostukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2013-2014 (periodit III ja IV).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)