Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2518 Lintututkimuksen käytännön taidot 2 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Esa Lehikoinen, esa.lehikoinen@utu.fi

Osaamistavoitteet

Oppia tutkimaan lintuja kädestä pitäen: pyydystys, lajin, iän ja sukupuolen määrittäminen, koko- ja kuntomittojen otto, näytteiden otto. Kurssi antaa pohjan Rengastustoimiston lupaehtojen mukaisten rengastustenttien (EKOL2515, Rengastajan perustuntemus, 2 op ja EKOL2516, Rengastajan syvennetty tuntemus, 6 op) suorittamiselle. Kurssin jälkeen opiskelija osaa lintututkimuksessa tarvittavat käytännön taidot ja hänellä on paremmat edellytykset työskennellä lintututkimushankkeissa.

Sisältö

Kurssilla osallistutaan demoihin, sekä oman ajankäyttösuunnitelman puitteissa seurantapyyntien maastotöihin (väh. 10 kertaa/vuosi). Pyyntejä on syys-huhtikuussa kerran viikossa ja touko-elokuussa kerran 10 päivän jaksossa. Suositeltavin jakso maaliskuusta lokakuuhun. Kurssin kirjallinen aineisto, sekä opetuskuva- ja videoaineisto ovat Moodlessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Maastoharjoitukset, demonstraatiot, kirjallinen materiaali

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi. Linnun koko vuodenkiertoon tutustuminen maastossa suotavaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet