Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3157 Kokeellisen meriekologian kurssi 3–4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu luentojen ja kenttäjakson aikana kokeellisen tutkimuksen tekoon meriympäristössä, sekä oppii tuntemaan suomalaisia ja ulkomaalaisia meriekologiaan liittyviä tutkimuskysymyksiä ja projekteja.

Sisältö

Luennoilla tutustutaan meriekologisen tutkimuksen tekoon ja kokeellisen tutkimuksen suunnitteluun ja raportointiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistujat maksavat itse Seilin matkat, majoituksen ja ruokailun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Projekti / käytännön työ ja Seminaari

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät
3. vuoden kevät
4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

järjestetään 2-3 v. välein

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet