Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2319 Pitkäaikaisseurantakurssi 4 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
Kalle Ruokolainen, kalle.ruokolainen@utu.fi

Osaamistavoitteet

Tutustua pitkäaikaisseurantojen käyttämisen periaatteisiin ekologisessa tutkimuksessa. Oppia käytännön työn kautta erilaisia ekologisia kenttätutkimusmenetelmiä ja hahmottaa työvaiheiden suunnittelun ja kerätyn havaintoaineiston laadun varmistamisen merkitys.

Sisältö

Aitojen pitkäaikaisseuranta-aineistojen kerääminen maastossa, havaintojen syöttö tietokantoihin ja analyysitulosten tulkinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Osallistuminen pitkäaikaisseurannan toteuttamiseen ja tuloksia tarkastelevaan loppuseminaariin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3.vuoden kesä
4.vuoden kesä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet