Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL3010 Tieteellisen esitystaidon alkeet 1 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
linjan LuK-seminaarin vastuuopettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tieteellisen viestinnän perussäännöt ja osaa soveltaa niitä kirjallisessa ja suullisessa esityksessä.

Sisältö

Tieteellisen kirjoittamisen ja tieteellisen suullisen esityksen perussäännöt, tiedon haku erilaisista lähteistä, sekä alan viittauskäytännöt

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

opintojakso suoritetaan linjojen LuK-seminaarien yhteydessä

Lisätietoja

Kurssi suoritetaan linjan LuK-seminaarin yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet