Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU3322 Suomen kieli: Matemaattis-luonnontiet., Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Arja Lampinen, Emmi Hynönen ja Kristiina Kortelainen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kirjallisen viestinnän kurssi (KISU3321, 2 op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia omaa erikoisalaansa edustavan tieteellisen opinnäytteen, jonka kieli on kieliopillisesti ja oikeakielisesti korrektia ja sanasto asiatyylistä ja jossa noudatetaan vakiintunutta tieteellistä esitystapaa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan hyväksyttävän kypsyysnäytteen.

Sisältö

Tieteellisen tekstin laatimisen periaatteet. Tutkielman muotoseikat. Tekstin- ja kielenhuollon ohjeiden soveltaminen omaan kirjoitustyöhön. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä teksteistä keskusteleminen. Kypsyysnäytteen kriteerit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Suorituksen saaminen edellyttää kandidaatintutkielman käsikirjoituksen noin 5 - 6 liuskan mittaisen katkelman toimittamista käsiteltäväksi, siitä annettavan palautteen vastaanottamista, vertaispalautteen antamista toisesta tekstistä sekä muiden osallistujien tekstien kommentointia ryhmätapaamisissa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijoiden käsikirjoitukset sekä tarvittaessa muu, kirjoittamista yleensä sekä erityisesti tieteellistä kirjoittamista käsittelevä materiaali, jonka opettaja toimittaa tai joka on saatavilla Internetistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Biologian laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet