Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3021 Kasvien lisääntyminen ja kehitys 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Pirkko Mäenpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kasvien kehityksen perusteisiin.

Sisältö

Luennolla käydään läpi kasvien yksilönkehityksen vaiheet ja niitä säätelevien kehitysmekanismien pääpiirteet kuten kasvihormonit ja niiden aistiminen. Lisäksi perehdytään siihen, miten ympäristötekijät, erityisesti valo, säätelevät kasvien kehitystä. Kurssin näkökulma ulottuu kasvikunnan monimuotoisuuden tasolta molekyylitasolle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Essee ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
3. vuoden kevät

1. kevät biologian koulutusohjelmassa, 3 kevät biokemian koulutusohjelmassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
Terveyden biotieteiden koulutusohjelma (mat.tdk)