Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL2090 Eliökunta 2 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Hanna Tuomisto, hanna.tuomisto@utu.fi

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa eliökunnan sukupuun päähaarat ja niiden väliset sukulaisuussuhteet. Hän myös tuntee tärkeimpien kehityslinjojen evoluutiotaustaa ja joitakin erityispiirteitä, sekä esimerkkejä eri kehityslinjoihin kuuluvista eliöistä ja niiden ekologisesta merkityksestä.

Sisältö

Eliökunnan sukupuun päähaarojen esittely. Luennot ja kuulustelu, johon sisältyy osia kirjasta Reece et al (2011) Campbell Biology.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al. (2011):  Campbell Biology, 9. painos, luvut 27-34

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
BIOL2090 Eliökunta
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet