Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A6 Hallintoarkeologia 2–4 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Prof. Jussi-Pekka Taavitsainen

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen muinaisjäännösten ja vanhojen kulttuurimaisemien suojeluun.

Sisältö

Opintojakson tehtävänä on tutustuttaa muinaisjäännöksen ja kulttuurimaiseman syntyyn sekä tuhoutumiseen rakentamisesta, asenteista ja ympäristön saastumisesta johtuen. Lisäksi tarkastellaan muinaismuistosuojelun historiaa, toimintaa, organisaatiota ja tavoitteita Suomessa sekä maankäyttöä ja sen lainsäädäntöä.

Toteutustavat

Luento-opetus 24 t ja maastoekskursio.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen tentti ja päivän maastoekskursio. Neljän opintopisteen suoritukseen vaaditaan sekä luennot, ekskursio että kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Museoalan lain­sää­däntö (Säädöstieto 3/94), Alueellisen muinaismuistohallinnon kehit­tämis­toimikunnan mietintö (s. 17-35 ja 73-101), Cleere, H. (ed.)

1989: Archaeological Heritage Management in the Modern World (s. 1-76), Lundström, I. & Naess, J.-R. 1993: Bevarande arkeologi. Ett ämnes syn på sitt källmaterial (Museiarkeologi 5).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet