Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1005 Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen globaaleihin luonnonvarakysymyksiin ympäristönsuojelun näkökulmasta.

Sisältö

Luonnonvarojen riittävyys koko ihmiskunnan väestönkasvun ja talouskasvun säätelijänä; eroosio ja aavikoituminen; vesivarat; ravinnontuotanto sekä ravinnon määrällinen ja laadullinen puute; kalastus ja vesiviljely; metsävarat; uusiutumattomat raaka-aineet; energialuonnonvarat ja energiantuotannon ympäristövaikutukset; jätteet ja niiden hyödyntäminen, kestävä kulutus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentti perustuu luento-opetukseen ja mainittuihin oppimateriaaleihin. Vastaavaan luonnonvarakurssiin osallistuneet maantieteen opiskelijat voivat sopimuksen mukaan korvata kurssin jollain muulla opintojaksolla tai kirjallisuutta tenttimällä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2008 tai Maailman tila 2011. Gaudeamus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
YMPÄRISTÖTIETEEN PERUSOPINNOT (Ympäristötiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet