Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1029 Sustainable urban development and living 4 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Prof. Harri Andersson

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen rakennetun ympäristön osatekijöihin ja suunnitteluun.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat rakennetun ympäristön käsitteeseen, sen erilaisiin osatekijöihin sekä sen kehitystä ohjaavaan suunnitteluun. Opintojaksossa käsitellään sekä maaseudun että kaupungin rakennettua ympäristöä. Maaseudun rakennetun ympäristön keskeisiä kohteita ovat maaseutukeskukset ja teollisuusalueet, kaupungeissa keskustat, puukaupunki, vanhat esikaupungit ja lähiöt. Suunnittelussa korostetaan kaavoituksen ja rakennetun ympäristön keskinäistä kehitystä sekä kaavoituksen merkitystä rakennetun ympäristön uudelleenkehittämisessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentti perustuu luento-opetukseen ja luennoilla jaettaviin oppimateriaaleihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet