Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1010 Ympäristönsuojelun tekniikka 2 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
FT Piia Leskinen (luennot), lehtori Timo Vuorisalo (opintoretkeily)

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristönsuojelun eri osa-alueiden käyttämiin ympäristönsuojelutekniikoihin.

Sisältö

Ilman-, maaperän- ja vesiensuojelun sekä jätehuollon nykytila; savukaasujen ja jätevesien puhdistustekniikat ja niiden tehokkuus; autojen pakokaasujen puhdistusmenetelmät; jätehuollon ja raaka-aineiden kierrätyksen käytännön järjestäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t

Ryhmäopetus on opintoretkeilyä Turun alueen kohteisiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Kirjallinen tentti, joka perustuu luento-opetukseen, sekä osallistuminen opintoretkeilyyn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
YMPÄRISTÖTIETEEN PERUSOPINNOT (Ympäristötiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet