Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1018 Ympäristönsuojelun valinnainen opintojakso 2–4 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Timo Vuorisalo

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristötieteen eri osa-alueiden kirjallisuuteen.

Sisältö

Perehtyminen ympäristötieteen erityisalueisiin tai eri alueiden ympäristöongelmiin kirjallisuuden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kuulusteluja voi pääsääntöisesti suorittaa kaikkina biologian ja maantieteen yleisinä tenttipäivinä ja kesätenteissä. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan ympäristötieteen lehtorille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttiä voi ilman erillistä sopimista yhden tai useamman alla luetelluista kirjoista yhtenä tai useampana tenttipäivänä. Erikseen sopimalla voi tenttiä muutakin kirjallisuutta.

 

(1) Hanski, I. 2007: Kutistuva maailma. Gaudeamus. 295 s. (3 op)

(2) Heiskanen, E. (toim.) 2004: Ympäristö ja liiketoiminta. Gaudeamus. 300 s. (2 op)

 

(3) Jalonen, R. ym. (toim.) 2004: Uusi metsäkirja. Gaudeamus. 382 s. (4 op)

(4) Keskitalo, J. 2005: Maapallon muuttuva ilmasto. Tammi. 255 s. (2 op)

(5) Keskitalo, J. 2012: Ihmiskunnan energiakriisi. Gaudeamus, Helsinki. 232 s. (2 op)

(6) Kuuluvainen, T. ym. (toim.) 2004: Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita, Helsinki. 381 s. (4 op)

(7) Laakkonen, S. & Vuorisalo, T. (toim.) 2007: Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. SKS. 775 s. (4 op)

(8) Lappalainen,I. (toim.)1998: Suomen luonnon monimuotoisuus. Edita,Helsinki. 304 s.(4 op)

(9) Lummaa, K., Rönkä, M. & Vuorisalo, T. (toim.) 2012: Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus, Helsinki. 287 s. (2 op)

(10) Massa, I. 1994: Pohjoinen luonnonvalloitus. Suunnistus ympäristöhistoriaan Lapissa ja Suomessa. Gaudeamus. 297 s. (2 op)

(11) Tiainen, J. ym. (toim.) 2004: Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita, Helsinki. 366 s. (4 op)

(12) Wahlström, E. 1994: Ympäristöriskit. Kokonaiskuvaa etsimässä. Schildts, Jyväskylä. 251 s. (2 op)

(13) Walls, M. & Rönkä, M. (toim.) 2004: Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Edita, Helsinki. 294 s. (3 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet