Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6013 Ympäristönsuojeluoikeuden yleinen osa 5 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Prof. Anne Kumpula
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ympäristöoikeuden perusteet oltava suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristöoikeuden eri osa-alueisiin.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija voi syventyä johonkin ympäristöoikeuden osa-alueeseen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentit järjestetään samoina päivinä kuin oikeustieteellisen tiedekunnan ympäristöoikeuden perusteiden (ONOM1010) kuulustelut, ks. oikeustieteellisen tiedekunnan kotisivut. Kuulustelut kestävät viisi tuntia alkamishetkestä lukien.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista teoksista: Kuusiniemi (toim.) Ympäristönsuojelulainsäädäntö. 2008; Suvantola-Similä: Luonnonsuojeluoikeus. 2011; Hollo-Kuokkanen-Utter: Ilmasto-oikeus. 2011; Koivurova: Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen. 2012.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet