Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6008 Ympäristötalous 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Dos. Juha Hiedanpää

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristötalouden perusteisiin.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa yleisnäkemys siitä, kuinka ympäristötaloutta harjoitetaan osana ympäristöasioiden hallintaa. Luennoilla käydään läpi erilaisia tapoja arvottaa ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Kurssilla syvennytään monitavoitearvioinnin, keskusteluun perustuvan arvottamisen ja hinnoittelun teoriaan ja käytännön soveltamiseen. Opetustapauksena on susi Varsinais-Suomessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Tämä kurssi pidetään seuraavan kerran lukuvuonna 2014 - 2015. Kurssi pidetään vuorovuosin kurssin YMP6045 kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus: kurssilla jaettava artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet