Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1037 Ympäristötieteen perusopintojen loppukuulustelu 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Timo Vuorisalo

Osaamistavoitteet

Ympäristötieteen laajojen kokonaisuuksien hallinta.

Sisältö

Katsaus ympäristötieteen ja ympäristönsuojelun eri osa-alueisiin oppikirjan avulla.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yksi seuraavista vaihtoehdoista

(a) Miller, G. T. Jr.: Living in the Environment.

Thomson Learning, Inc. 13. tai muu uudehko painos.

Tentissä ei vaadita USA:n hallintoa ja lainsäädäntöä koskevia osia.

(b) Lyytimäki, J. & Hakala, H. 2008: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa.

Gaudeamus. 447 s.

Tenttiin ilmoittautuessa on selvästi merkittävä, kumman vaihtoehdon aikoo tenttiä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
YMPÄRISTÖTIETEEN PERUSOPINNOT (Ympäristötiede)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet