Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS4842 Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Dos. Rauno Lahtinen

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen länsimaisen kulttuuriympäristön sekä ihminen-luonto -suhteen kehitykseen.

Sisältö

Luennoilla käsiteltävien kulttuuriympäristöjen osatekijöitä ovat kaupunkikulttuuri, maaseutukulttuuri ja kulttuuriperintö. Ihmisen suhdetta kulttuuriympäristöön käsitellään seuraavissa aihepiireissä: ihmisen elinympäristön suojelun merkitys ja tarve, asenteet ja niiden merkitys kulttuuriympäristömme vaalimisessa ja suojelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentti perustuu luento-opetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet