Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XBIO4098 Eliöiden rakenne, toiminta ja perinnöllisyys 4 op
Vastuutaho
Biologian laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kai Ruohomäki
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Biologian perusopintojen fysiologian ja genetiikan luento-osuudet tai niitä korvaavat suoritukset tulisi olla suoritettuna ennen kurssin verkko-osuuden suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimpiä putkilokasviorganologisia ja eläinmorfologisia rakenteita sekä niiden muuntelua, kuten myös kasvien solukkojen ja eläinten kudosten mikroskooppisia ja makroskooppisia perusrakenteita. Opiskelija oppii ymmärtämään valikoiduin esimerkein rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä sekä ominaisuuksien periytymistä. Kurssi myös tutustuttaa laboratoriotyöskentelyyn, sekä mallieliöiden ominaisuuksiin, käsittelyyn ja käyttöön tutkimuksessa.

Sisältö

Verkkokurssiosa: Eliöiden osista ja kokonaisista eliöistä otetun kuvamateriaalin avulla tapahtuva eliöiden rakenteiden sekä mitoosin ja meioosin eri vaiheiden tunnistus. Eliöiden toiminnan (kasvien vesipotentiaali, fotosynteesi, hemolyysi, hormonaalinen säätely) tutkiminen biologisista kokeista otetun kuvamateriaalin ja numeeristen koetulosten avulla. Genetiikan laskuharjoituksissa syvennetään tietoa erilaisista periytymistavoista ja niiden matemaattisesta tarkastelusta. Luento- ja demonstraatio-osa: Luennoilla sekä putkilokasvien osalta puutarhademonstraatiossa esitellään tärkeimpiä kasvien pääosien (juuri, varsi, lehdet) sekä eräiden selkärangattomien ja –rankaisten rakenteita ja niihin liittyvää terminologiaa ja muuntelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Osallistuminen luennoille ja demonstraatioihin (20%) sekä itsenäistä verkko- (60%) ja muuta (20%) työskentelyä

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

harjoitustyöt (verkko-osa) ja kirjalliset tentit (luento- ja demonstraatio-osa)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet