Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XBIO4126 Perinnöllisyystiede (OKL) 1 op
Vastuutaho
Biologian laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kai Ruohomäki
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

OKL:n luokanopettajaopiskelijoille tarjottava opintojakso

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija genetiikkaan tutkimusalueena sekä tieteenalalla käytettyyn terminologiaan. Opiskelija tuntee myös perinnöllisyyden lainalaisuudet ja merkityksen evoluutiossa.

Sisältö

Perinnöllisyyden perusteet,geenien rakenne ja toiminta, solun jakautuminen, mutaatiot, geeniteknologiset menetelmät ja niiden sovellukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Perinnöllisyys-osuus kirjasta Päivi Happonen, Mervi Holopainen, Hannu Sariola, Panu Sotkas, Antero Tenhonen, Marja Tiharinen-Ulmanen & Juha Venäläinen 2009: BIOS 2, Solu ja perinnöllisyys (uud.) (WSOY, (ISBN: 9789510343081)
  • Päivi Happonen, Mervi Holopainen, Hannu Sariola, Panu Sotkas, Antero Tenhonen, Marja Tiharinen-Ulmanen & Juha Venäläinen 2009: BIOS 5, Bioteknologia (WSOY, ISBN: 9789510276334)

 

  

Lisätietoja

Korvaavana suorituksena voidaan tenttiä opintojakso BIOL1301 Genetiikan perusteet 2 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet