Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL3013 Pro gradu -tutkielma (opettajalinja) 20 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
professori Kai Norrdahl, kai.norrdahl@utu.fi, biodiversiteettitutkimuksen professori

Osaamistavoitteet

Tutkielman päämääränä on osoittaa, että opiskelija hallitsee jollakin ekologian erikoistumisalalla käytettävät tutkimusmenetelmät, hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja pystyy alan tieteelliseen ajatteluun ja viestintään.

Sisältö

Syvällinen perehtyminen johonkin ekologian linjan erikoistumisalan kirjallisuuteen ja käytännön tutkimustyöhön. Opettajalinjan tutkielma ei välttämättä sisällä käytännön tutkimustyötä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Tutkielma tehdään biologian laitoksen ohjeistuksen mukaisesti "Tutkielma biologian laitoksessa", joka löytyy laitoksen kotisivulta osoitteesta: (http://www.sci.utu.fi/biologia/opiskelu/opiskeluohjeet/). Opiskelija laatii pro gradu työstä yhdessä työn ohjaajan kanssa ohjeistuksessa kuvatun suunnitelman, jonka vastuuprofessori hyväksyy.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

kypsyyskoe

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

Pro gradutyö tehdään yleensä maisteriopintojen 2. vuoden kuluessa, mutta aloittamisajasta on syytä sopia potentiaalisten ohjaajien ja opintoneuvojien kanssa esim. HOPSia laadittaessa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet