Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XBIO4129 Ekologian ja evoluutiobiologian perusteet (OKL) 2 op
Vastuutaho
Biologian laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kai Ruohomäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ekologian ja evoluutiobiologian keskeiset käsitteet, ilmiöt ja peruskysymykset.

Sisältö

Eliöiden keskinäisten suhteiden ja muiden ympäristötekijöiden vaikutus yksilötasolta ekosysteemitasolle, luonnonvalinta ja muut evoluutiomekanismit, mikroevoluutio, lajiutuminen ja makroevoluutio. Luennot perustuvat kirjaan Reece et al. 2011: Campbell, Biology (9th Edition) luvut 22-25 ja 52-55.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet