Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOMO1025 Bioinformatiikka 2 op
Vastuutaho
Solu- ja molekyylibiologia
Vastuuhenkilö
Irma Saloniemi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Osa somo-opintoja

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa opiskelija bioinformatiikan välineisiin ja tietokantoihin.

Sisältö

Käytetään verkkossa olevia molekyylibiologisia tietokantoja ja tutoriaaleja annettujen tehtävien ratkaisemiseen. Pääpaino on NCBI:n kautta käytettävillä tietokannoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 27 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Voi suorittaa verkkokurssina, mutta mikroluokassa saa opastusta kurssiaikoina ennen tehtävien palauttamista.

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssilla käytettävät tutoriaalit ovat englanninkielisiä, mutta demonstraatiot ovat suomeksi. Kurssin voi suorittaa myös englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti
englanniksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Verkkokurssi ja yhteinen tentti mikroluokassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Rekisteröidy kurssille osoitteessa nettiopsu.utu.fi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet