Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOMO1031 Solu- ja molekyylibiologian harjoitustyöt aineenopettajille (1+3 op) 4 op
Vastuutaho
Solu- ja molekyylibiologia
Vastuuhenkilö
kasvifysiologian lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Lukuvuonna 2011-12 SOMO1001 muuttuu koodille KABI1011 Molekyylibiologian luennot. BIOL1013 Elämän kemia koostuu aiemmin kursseilla BIOL1201, BIOL1301 ja KABI3001/BIOL1401 opetetuista sisällöistä

Osaamistavoitteet

Solu- ja molekyylibiologian työmenetelmien käytännön harjoittelu

Sisältö

Sisältö: Opettajalinjalla opiskelevat suorittavat valikoituja töitä solu- ja molekyylibiologian harjoituksista (SOMO1002 ja SOMO1012)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 41 t 0 t

(SOMO1002 31 h ja SOMO1012 10h)

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. periodi (SOMO1002) ja 2. periodi (SOMO1012)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet