Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4202 Fysiologian ja genetiikan linjan opetusharjoittelu 3–10 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Kurssin vastaava opettaja

Osaamistavoitteet

Harjoittelu antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella oman alan opettamista ohjatussa opetusharjoittelussa yliopisto-opetuksessa. Harjoittelu antaa valmiuksia opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä syventää opiskelijan omaa ammatillista osaamista.

Sisältö

Opiskelijat osallistuvat LuK-vaiheen harjoitustöiden opetukseen toimien apuopettajina vastuuopettajan ohjauksessa. Harjoitteluun kuuluu opetuksen suunnittelua, toteutusta sekä harjoittelun rapaortointi oppimispäiväkirjan muodossa. Opetusharjoittelun mahdollisuudesta eri kursseilla tiedotetaan opetusohjelman yhteydessä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Työharjoittelu ja Luento- / oppimispäiväkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kurssit, joilla opetusharjoittelun voi suorittaa ilmoitetaan opetusohjelman yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet