Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2231 Geneettisiä tilastosovelluksia 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Irma Saloniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnainen kurssi

Osaamistavoitteet

Oppia soveltamaan perustilastotiedettä geneettisten ja epidemiologisten aineistojen analysointiin ja oppia R-kielen alkeet.

Sisältö

Tärkeimpien parametristen ja ei-parametristen testien käyttö, assosiaatiotestit, korrelaatio, regressio- ja varianssianalyysit, lineaaristen mallien perusteet. Genettisen datan koodaaminen havaintomatriisiksi, geeni- ja genotyyppi (haplotyyppi) lähestymistavat, QTL.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Mikroluokkatyöskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Seminaari

työselostus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kurssi järjestetään parillisina vuosina, jos kurssille on vähintään 8 ilmoittautunutta.

Lisätietoja

Rekisteröityminen kurssille osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, avain annetaan luennolla. Kurssi pidetään joka toinen vuosi (parilliset vuodet)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet