Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5211 Hormonaalisen säätelyn ja solunsisäisen viestinnän mittausmenetelmät 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Minna Vainio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee selittämään hormonipitoisuuksien ja soluviestinnän mittausmenetelmien periaatteet, etsimään itsenäisesti tietoa erilaisista mittausmenetelmistä, sekä pystyy soveltamaan kurssilla opittuja asioita käytännön työskentelyssä. Opiskelijan tulee myös pystyä analysoimaan kurssitöissä saatuja tuloksia ja esittämään menetelmällisiä kehitysehdotuksia.

Sisältö

Perehdytään hormonaalisen viestinnän mittausmenetelmiin luennoilla, kotitehtävissä ja laboratorioharjoituksissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi toteutetaan, jos osallistujia vähintään neljä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet