Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5420 Immunologiset menetelmät genetiikassa 6 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Christina Nokkala, chrinok@utu.fi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssi kuuluu fysiologian ja genetiikan linjan erikoistumisopintoihin. Soveltuu erityisesti genetiikan sekä solu- ja molekyylibiologian erikoistumisalojen opintoihin.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija vasta-aineiden ja niiden erilaisten leimojen käyttöön immunosytokemiallisissa tutkimuksissa.

Sisältö

Solurakenteiden, kemiallisten ryhmien ja geenituotteiden tunnistaminen soluissa vasta-ainepohjaisilla menetelmillä. Proteiinien siirto ja analyysi membranilta erilaisia vasta-ainepohjaisia detektiomenetelmiä käyttäen sekä avidiini-biotiinisysteemin hyödyntäminen näissä analyyseissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

työselostukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Lisätietoja

Ilmoittautuminen kurssi-ilmon kautta osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Kurssille voidaan ottaa enintään 8 opiskelijaa ja se järjestetään, jos 6 opiskelijaa ilmoittautuu.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet