Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2201 Kehitysgenetiikan harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Christina Nokkala

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnainen kurssi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija geenijärjestelmien hierarkiseen aktivoitumiseen yksilönkehityksen eri vaiheissa.

Sisältö

Yksilönkehityksen ajoitus, eri-ikäisten embryoiden kerääminen ja geeniekspressioiden tutkiminen käyttäen hyväksi reportterigeenitekniikoita, maternelliefektigeenit, aukkogeenit, parisääntögeenit, segmenttien polaarisuus -geenit, Hox-geenit, mutaatioiden vaikutus yksilönkehitykseen näissä järjestelmissä, kudosten kehitysgeneettiset lokerot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Tulosten esittäminen loppuseminaarissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Lisätietoja

lmoittautuminen nettiopsu.utu.fi. Kurssi järjestetään, jos kurssille on vähintään 6 ilmoittautunutta. Kurssille voidaan ottaa enintään 12 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet