Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2251 Kromosomitutkimuksen luennot 2 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
assistentti Christina Nokkala, christina.nokkala@utu.fi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnainen kurssi. Sopii sisällytettäväksi sivuaineena suoritettavaan solu- ja molekyylibiologian 25 op:n opintokokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen kromosomitutkimuksen tutkimusaloihin.

Sisältö

Kromosomien rakenne, erilaiset kromosomityypit. Kromosomien käyttäytyminen mitoosi- ja meioosisykleissä, mitoosin ja meioosin variaatiot. Mitoosi- ja meioosisyklien geenitason säätely. Karyotyypit ja niiden evoluutio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Essee
tai
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Ilmoittautuminen osoitteessa nettiopsu.utu.fi.Opetus järjestetään vain, jos vähintään 6 opiskelijaa ilmoittautuu luennolle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet