Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4401 Loppukuulustelu 1 5–10 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professori Mikko Nikinmaa, mikko.nikinmaa@utu.fi, professori Harri Savilahti, harri.savilahti@utu.fi, professori Eevi Rintamäki, eevi.rintamaki@utu.fi

Yleiskuvaus

Syventävien opintojen loppukuulustelut suoritetaan kahdessa osassa, vähintään 15 op laajuisina. Alkuosan tentin tavoitteena on varmistaa, että opiskelijalla on riittävän laaja-alaiset tiedot fysiologiasta ja genetiikasta. Toinen kokonaisuus käsittää professorin kanssa erikseen sovittavia oman erikoisalan teoksia tai erillisistä kokooma-artikkeleista koostuvaa kirjallisuutta.

Osaamistavoitteet

Syvällinen perehtyminen fysiologian ja genetiikan alan yleiseen tieteelliseen kirjallisuuteen.

Sisältö

Fysiologian ja genetiikan alan kirjallisuutta esim. alla olevasta listasta.
Suositeltavia alkuosan tenttikirjoja ovat esim.:
Alberts B. et al. (2007) Molecular Biology of the Cell, (5. tai uudempi painos), Garland Science. 10 op (Mikko Nikinmaa).
tai
Watson J. D. et al. (2008) Molecular Biology of the Gene (6. tai uudempi painos) Peason Benjamin Cummings, 6 op (Harri Savilahti)
tai seuraavat kaksi kirjaa, jotka tentitään erikseen:
Krebs, J. E. (2009) Lewin's Essential Genes. 2nd edition or newer, Jones and Bartlett, 5 op (Harri Savilahti)
Futuyma D.J. (2009) Evolution. 2nd or newer edition. Sinauer. 5 op (Anti Vasemägi)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti
englanniksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet