Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE2242 Mikrobigenetiikan harjoitustyöt 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
professori Harri Savilahti, harri.savilahti@utu.fi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
voi suorittaa myös samanaikaisesti

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin menetelmiin mikrobien genetiikassa ja antaa valmius mikrobien molekyyligenetiikan hyväksikäyttöön genetiikan eri osa-alueilla ja tutkimuksessa yleisesti.

Sisältö

Mikrobien laboratoriokäyttö. Sekvenssitiedon analysointi ja käyttö geenien kloonaamisessa. Kloonaus- ja PCR -strategiat. Restriktioanalyysi. Mutanttien generointi ja karakterisointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, englanti

Opetuskieli on suomi tai tarvittaessa englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

työselostukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Lisätietoja

Ilmoittautuminen kurssi-ilmon kautta osoitteessa nettiopsu.utu.fi. Opetus järjestetään vain, jos vähintään 6 opiskelijaa ilmoittautuu kurssille. Kurssille voidaan ottaa enintään 12 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet