Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE5111 Neurobiologian jatkokurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tomi Streng
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Saada syvennetyt tiedot neurobiologiasta ja ymmärtää aihepiirin lainalaisuuksia kattavasti sekä käsitellä soveltavasti opittua tietoa.

Sisältö

Opintojaksolla annetaan kertauskatsaus luentoina neurobiologian perusteista (FYGE2111), jonka jälkeen syvennetään tietoja mm. in silico -oppimateriaaleilla (Sylvius-ihmisanatomien ohjelma, soveltuvien neurobiologian www-sivujen materiaali sekä oppikirja).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät
6. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet